--> FAQ | Hof Ter Linden | Katten-en Hondenhotel

$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=4$show=home

FAQ


Hoe kan ik mijn viervoeter inschrijven?
Bij een eerste inschrijving kan u op onze website klikken "nog geen account". Daar kan u uw gegevens en deze van uw viervoeter(s) ingeven. Nadien kan u de juiste data doorgeven. Let op elke reservatie is een aanvraag, u kan jammer genoeg op de site de beschikbaarheid niet zien (alles is groen) en dient te worden bevestigd door ons. Na de bevestiging kan u de betaling doen met bancontact.
U kan ten alle tijde uw reservaties inkijken na het inloggen met uw email adres en uw paswoord.

Hoe verloopt het binnenbrengen van uw huisdier?
Bij het binnenbrengen controleren we eerst de inentingen van uw huisdier, vervolgens checken we de datum en het tijdstip van afhalen. Bijzonderheden kunnen dan ook gemeld worden. Dan nemen wij uw huisdier mee naar zijn verblijf.

Kan de hond/kat gewassen worden tijdens zijn verblijf?
Uw hond kan gewassen worden tijdens zijn verblijf. U kan dit via het reservatie formulier aanvragen. Let wel enkel getoiletteerde honden (zonder klitten) en kortharige honden kunnen gewassen worden.
Katten wassen we niet.

Zit mijn hond alleen in een verblijf?
Honden van een zelfde eigenaar mogen samen in 1 verblijf anderen worden niet samen geplaatst (slapen en eten doen ze alleen als ze alleen zijn gekomen). Wij beschikken over meerdere speelweiden waar de honden overdag naar hartenlust kunnen spelen en rennen.  Dit kan zowel individueel als in groep.

Zit mijn kat samen met anderen in een verblijf?
Wij bieden groepsverblijven aan waarin zij zowel binnen als buiten kunnen leven (volière systeem). Er zijn ook aparte ruimten voorzien waarin katten kunnen apart gezet worden. Meestal zetten wij katten even apart (bij hun eerste bezoek) om zeker te zijn dat ze goed eten. Nadien kunnen ze in groep verblijven. Er wordt dan voldoende droogvoeding geplaatst zodat elke kat naar hartenlust kan eten.

Gaat mijn kat niet vechten met andere katten?
Katten kunnen hier samenleven omdat zij hun territorium niet moeten verdedigen zoals thuis.

Als mijn viervoeter ziek wordt, wat doet u dan?
Bij ziekte wordt de dierenarts verbonden aan het pension gecontacteerd. Deze kan, indien hij dit nodig acht, uw eigen dierenarts contacteren voor info of overleg. De kosten van de dierenarts consultatie zijn voor uw rekening. In overleg met onze dierenarts wordt u als eigenaar al dan niet verwittigd.

Mijn hond/kat heeft medicatie nodig, is dit een probleem?
Uiteraard kunt u medicatie gewoon meebrengen voor uw viervoeter. We zullen dit volgens uw aanwijzingen dan geven en u betaalt hiervoor een kleine vergoeding. Dit geldt ook voor oordruppels, oogdruppels e.d. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het voor ons mogelijk is om de nodige medicatie toe te dienen.
We hebben de medicatie het liefst in de originele verpakking, met de duidelijke vermeldingen van hoeveelheid en tijdstip van inname, samen met een medisch attest.

Mag mijn hond / kat een eigen mand of dekentje meebrengen?
Natuurlijk mag u persoonlijke spulletjes van uw huisdier meebrengen. Manden hebben wij ruim ter beschikking. U mag wel altijd iets meebrengen om er in te leggen, een deken of een kussen. Speeltjes kunnen ook meegebracht worden.
Het vaccinatieboekje is verplicht, dit blijft bij ons tijdens het verblijf van uw viervoeter.

Welke voeding geven jullie aan de honden?
Droogvoeding van Canex is in de prijs inbegrepen, u kan ook altijd uw eigen voeding meebrengen. 
Speciale voeding dient u altijd mee te brengen.

Welke voeding geven jullie aan de katten?
Droogvoeding van Royal Canin is in de prijs inbegrepen, u kan ook altijd uw eigen voeding meebrengen.
Speciale voeding of natvoeding dient u altijd mee te brengen.

Krijgt mijn hond/kat korting als we eigen voeding meebrengen?
De prijs blijft hetzelfde, ook als u uw eigen voeding meebrengt.

Kan ik het hotel eens bezoeken?
U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Mailt u dan even van tevoren, zodat er iemand tijd voor u kan vrijmaken.
Bezoeken enkel buiten de schoolvakanties, omdat het voor ons tijdens de schoolvakanties druk is en wij de tijd willen vrij houden voor onze hotelgasten.

Welke inentingen zijn verplicht voor mijn hond?
Om uw viervoeter te laten genieten van een gezond en zorgeloos verblijf in ons hotel, dient uw hond verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten, en dit minimum 14 dagen voor zijn verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden, nl: 

hondenziekte (ziekte van Carré) 
parvovirose (de zogenaamde kattenziekte) 
hepatitis contagiosa canis 
bordetellose 
kennelhoest (influenza)

Ook uw huisdier ontwormen en ontvlooien voor het binnenbrengen.
Bij twijfel, vraag raad aan uw dierenarts

Welke inentingen zijn verplicht voor mijn kat?
Om uw viervoeter te laten genieten van een gezond en zorgeloos verblijf in ons hotel, dient uw kat verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten, en dit minimum 14 dagen voor haar verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden, nl: 
panleucopenie (typhus) 
rhinotracheitis (coryza) 
leucose

Ook uw huisdier ontwormen en ontvlooien voor het binnenbrengen.
Bij twijfel, vraag raad aan uw dierenarts

Wat zijn de openingsuren?
Deze kan u terugvinden onder rubriek "openingsuren".

Waarom hanteert u openingstijden?
Voor ons zijn uw viervoeters "onze gasten" en wij willen voldoende tijd hebben om hun de nodige verzorging en aandacht te geven.
Veel mensen vragen "eens" een uitzondering. Hier kunnen wij spijtig genoeg niet op in gaan want als we dit voor u doen, moeten we dit ook doen voor onze andere klanten en hebben onze openingsuren nog weinig nut.

Hoe zit het met de betaling?
Bij inschrijving vragen wij 40% van het totaalbedrag. Het saldo dient u te betalen 20 dagen voor aanvang verblijf.  Elke reservatie is bindend (na bevestiging door ons) en dient u de algemene voorwaarden na te leven. De betaling kan u uitvoeren via onze website (bancontact), u kan pas de betaling met bancontact uitvoeren na bevestiging van uw aanvraag.Let wel betaalde voorschotten worden niet terug betaald. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmakelaar.

Hoe zit het met de betaling als ik mijn huisdier eerder kom ophalen of later kom binnenbrengen dan de afgesproken periode?
Alle gereserveerde dagen worden in rekening gebracht.

Kan mijn pup ook bij u terecht?
Uw pup krijgt net als andere de dieren individuele aandacht. Een verblijf in ons pension kan juist een positieve draai geven aan de socialisering van uw pup. Uw pup krijgt immers persoonlijke aandacht en leert omgaan met andere honden. Bovendien leert hij zich van jongs af aan thuis te voelen in het pension.

Mijn hond is loops, kan zij toch komen?
Ja, natuurlijk mag uw hond komen. Geef het wel even aan zodra u haar brengt.

Ik wil meerdere honden/katten bij u onder brengen, krijg ik korting?
Wij geven korting voor huisdieren van dezelfde eigenaar die in hetzelfde verblijf kunnen logeren. De juiste tarieven kan u terugvinden op onze website

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Door uw huisdier in te schrijven, gaat u akkoord met het onderstaande

Hof Ter Linden Ternat Algemene voorwaarden 
Dierenpension Hof ter Linden, maatschappelijke zetel Baron Liebaertstraat 8, 1740 Ternat 
Erkend door de overheid onder het nummer HK 40211500 
Ondernemingsnummer 0749.400.323                          
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties door eigenaars van huisdieren bij Hof ter Linden. Het pension zal in alle integriteit zijn uiterste best doen het in bewaring gestelde dier(en) zo goed mogelijk te huisvesten, te voeden en te verzorgen. De klant moet er echter op de hoogte van zijn dat dieren altijd en in alle omstandigheden kwetsbaar zijn en blijven. Met de inschrijving van hun huisdier  geeft de klant aan dat de werking en de accommodatie van het pension voldoet aan de wensen en de eisen van de klant en geeft hij aan dat hij het dier uit vrije wil en in vertrouwen bij het pension onderbrengt 

Algemeen reglement: 
Het pension kan geen garantie geven en/of verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk huisdier dat in bewaring wordt gegeven bij:
 ‐ ontsnappen 
‐ ziekte en/of verwondingen 
‐ zwangerschap 
‐ overlijden 
‐ diefstal 

Hof ter Linden is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door het huisdier aan andere dieren of aan persoonlijke bezittingen die de klant in Hof ter Linden achtergelaten heeft. De eigenaar is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van zijn huisdier.
De eigenaars van het dier stellen hierbij dat zij kennis hebben van de werking van het pension en deze aanvaarden.
 Hof ter Linden behoudt zich, ten alle tijde, het recht om een huisdier te weigeren, zonder enige terugbetaling. 

Gedrag honden
 
1. De eigenaar begrijpt dat het van belang is dat de hond sociaal is naar vreemden. Aangezien de pensionhouder door de hond aanzien kan worden als een vreemde, is het van groot belang dat de hond sociaal aanvaardbaar gedrag naar hem toe vertoont. Honden die deze eigenschap niet hebben, kunnen ten gevolge hiervan, onvoldoende verzorgd worden. Dit omdat het pension persoonlijke aandacht als prioriteit stelt. 
2. De eigenaar verbindt zich ertoe alle specifieke kenmerken van het huisdier duidelijk op de verblijfsfiche te vermelden, zoals bv. wegloper, uitbreker, extreem angstig gedrag, bijter, enz. Bij gedrag dat een probleem kan vormen voor de pensionhouder of voor anderen (bv. agressie, angstbijter), kan er beslist worden om het dier te weigeren of de eigenaar te vragen zijn dier te laten ophalen. 
3. De klant kan de pensionhouder verzekeren dat zijn/haar hond(en) zich laten aanlijnen door vreemden en dat dit in geen geval een probleem zal vormen (angst/agressie bij manipulatie).   De eigenaar moet het karakter (agressie, weglopen, blaffen, bang,..) duidelijk omschrijven. Als deze verdoezeld wordt en een verblijf bij ons niet mogelijk is dient u als eigenaar, het dier zelf op te halen of door iemand anders te laten ophalen.   

Betalingen en tarieven
 
 De gangbare tarieven zijn terug te vinden op onze website, deze kunnen ten alle tijde veranderd worden. Bij inschrijving dient het voorschot te worden betaald, voorschotten worden nooit terugbetaald. Het saldo 20 dagen voor aanvang van het verblijf van uw huisdier(en). Betaalde sommen worden nooit terugbetaald noch in mindering gebracht bij een volgend verblijf. Bespreek met uw verzekeringsmakelaar. Hof ter Linden behoudt zich, ten alle tijde, het recht om een huisdier te weigeren. 

Binnenbrengen: 
Dieren kunnen enkel worden binnengebracht tijdens de openingsuren. Als het dier niet binnengebracht wordt voor de gereserveerde periode en het pension wordt niet minstens dertig dagen op voorhand op de hoogte gebracht, dient de volledige gereserveerde periode betaald worden, tenzij er een minnelijke schriftelijke schikking wordt overeengekomen met het pension. 

Afhalen:
Dieren kunnen enkel worden afgehaald tijdens de openingsuren. Bij niet afhaling van het dier: na acht dagen na de gereserveerde periode wordt het dier naar het asiel gebracht. De hieruit voorvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant. Als het dier eerder wordt afgehaald dan op de gereserveerde periode is aangegeven wordt het volledige bedrag aangerekend en worden er geen terugbetalingen gedaan.
Materiaal en medicatie: 
Materiaal en medicatie van het dier kan op eigen risico meegegeven worden. Bij beschadiging of verlies kan geen verhaal gemaakt worden op het pension. 

Betaling: 
Bij elke reservatie verbindt u zich om de nodige betalingen te doen als deze door ons bevestigd wordt, nl 40% bij reservatie, rest 20 dagen voor aanvang verblijf.
Het resterende bedrag moet betaald zijn 20 dagen voor aanvang van het verblijf. Eventuele bijkomende kosten worden betaald bij afhaling. De dag dat het dier wordt binnengebracht en wordt afgehaald wordt ook aangerekend. Dieren worden niet meegegeven als het verschuldigde bedrag niet vereffend is. De dagen bij later binnenbrengen en vroeger ophalen worden ook aangerekend. 
Betaalde sommen worden niet terugbetaald. Het voorschot dient u te betalen bij reservatie of bij goedkeuring van reservatie. 
Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar voor een eventuele annulatieverzekering
Verlenging: 
Verlenging van de periode kan schriftelijk, per mail of via sms. De verlenging zal aangegeven worden op het reservatieformulier.
   

Alle dieren dienen fysiek in orde te zijn bij het binnenbrengen, 
kunnen anders geweigerd worden zonder enig recht op terugbetaling van de reeds betaalde sommen.

Medisch reglement
 Honden: dienen verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten, en dit minimum 14 dagen voor zijn verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden, nl: 

·         hondenziekte (ziekte van Carré)
·         parvovirose (de zogenaamde kattenziekte)  
·         hepatitis contagiosa canis  
·         bordetellose  
·         kennelhoest (influenza) 
Het pension is niet verantwoordelijk  bij een uitbraak van kennelhoest of enige andere ziekte. De gedane dierenartskosten en aankoop van medicijnen worden aan de klant doorgerekend bij een eventuele uitbraak. De vaccinaties moeten de volledige verblijfsperiode dekken (1 jaar geldig). Huisdier(en) die niet voldoende gevaccineerd zijn, worden geweigerd. Een geldig bewijs van vaccinatie (Europees paspoort) moet in ons bezit zijn tijdens het verblijf van uw huisdier(en) 

Ontwormen & ontvlooien
 
Dit dient te gebeuren in de week voor de hond wordt binnengebracht in het pension en dient ingeschreven te zijn (product & datum) achteraan in het Europees paspoort. Honden die niet voldoende werden ontvlooid/ontwormd, worden in het pension behandeld, de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de klant.   

Katten
 
dienen verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten, en dit minimum 14 dagen voor haar verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden, nl:  
·         panleucopenie (typhus)  
·         rhinotracheitis (coryza)  
·         leucose 
Katten die niet voldoende ingeënt zijn worden geweigerd. Een geldig bewijs van vaccinatie (Europees paspoort) moet in ons bezit zijn tijdens het verblijf van uw huisdier.

Ontwormen & ontvlooien
 
Dit dient te gebeuren in de week voor de kat wordt binnengebracht in het pension en dient ingeschreven te zijn (product & datum) achteraan in het Europees paspoort. Honden die niet voldoende werden ontvlooid/ontwormd, worden in het pension behandeld, de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de klant. 

Ziekte en/of verwondingen bij katten en/of honden
 Als de ziekte of wonde wordt opgemerkt door het pension zal de dierenarts verbonden aan het pension worden ingeschakeld om het dier te behandelen. Het pension is vrij de eigenaar al dan niet te verwittigen. Het pension is vrij een behandeling te laten opstarten in overleg met de dierenarts verbonden aan het pension (of een andere beschikbare dierenarts).
Alle kosten voortvloeiende uit een behandeling worden doorgerekend aan de eigenaar.  De eigenaar kan bij het afhalen van hun dier controleren of hun dier in goed gezondheid verkeerd en vrij is van verwondingen. Bij twijfel wordt de dierenarts verbonden aan het pension (bij niet beschikbaar een andere beschikbare dierenarts) gevraagd het dier op het pension nogmaals te controleren. Verborgen gebreken en/of ziekte die na thuiskomst van het dier wordt vastgesteld valt onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van het pension en/of dierenarts verbonden aan het pension.
 Het pension is niet verantwoordelijk  bij een uitbraak van enige ziekte. De gedane dierenartskosten en aankoop van medicijnen worden aan de klant doorgerekend bij een eventuele uitbraak

Overlijden
Bij overlijden kan het dier (indien gewenst) voor autopsie door de dierenarts van het pension opgehaald worden, waarvan de eigenaars een verslag krijgen. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar. 

Medische ingrepen
Het pension is vrij te beslissen in overleg met de dierenarts verbonden aan het pension (of een andere beschikbare dierenarts) een dier te laten opereren of zelfs euthanaseren mocht dit nodig geacht worden, ook als de eigenaar niet op de hoogte kan worden gebracht wegens hoogdringendheid, de onmogelijkheid de eigenaar te bereiken of enig andere reden die op dat ogenblik van toepassing is . De kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de eigenaar.
 

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord dat uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor administratie, facturatie, marketing, .... enkel interne verwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ondernemingen. 

$type=three$show=tarieven.html$m=0$p=1$l=1

$type=one$show=aardbeien.html$m=0$p=1$l=1

$type=two$show=nieuws.html$m=0$p=1$l=1

$type=list$show=faq.html$m=0$p=1$l=1

$type=three$show=/p/hondenhotel.html$m=0$p=1$l=1

$type=three$show=kattenhotel.html$m=0$p=1$l=1

In de kijker_$type=sticky$show=post$count=4$cate=1$icon=1$m=0

In de kijker_$type=sticky$show=faq.html$count=4$cate=1$icon=1$m=0

In de kijker_$type=sticky$show=openingsuren.html$count=4$cate=1$icon=1$m=0

In de kijker_$type=sticky$show=nieuws.html$count=4$cate=1$icon=1$m=0

$show=home

Naam

aardbeien,1,faq,11,hondenhotel,5,in de kijker,23,kattenhotel,4,nieuws,48,nieuwsbrief,3,tarieven,1,
ltr
static_page
Hof Ter Linden | Katten-en Hondenhotel: FAQ
FAQ
Hof Ter Linden | Katten-en Hondenhotel
https://www.hofterlinden.com/p/faq.html
https://www.hofterlinden.com/
https://www.hofterlinden.com/
https://www.hofterlinden.com/p/faq.html
true
2894918837249710112
UTF-8
Alles updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Lees meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA's UPDATES Bekijk alles AANVERWANTE UPDATES RUBRIEK ARCHIEF ZOEKEN ALLE UPDATES Geen zoekresultaten gevonden Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy